Schémata zapojení kotlů s prostorovou regulací

Zapojení jednookruhových elektrokotlů Cuk

Cuk M - Mini

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk M.

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové nebo podlahové topení. Kotel je vhodný pro vytápění bytů, rodinných domků, menších provozoven do 240 m3 při tepelné ztrátě 25W/m3. Je určen jako zdroj teplovodního topení. Do stávajících i nových systému, jako samostatný zdroj nebo v kombinaci s jinými zdroji. Lze vřadit do technologických linek do teploty 90oC. Vyrábí se ve výkonu 4, 6 kW.

     

Cuk S - Standart

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk S

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové nebo podlahové topení. Kotel je vhodný pro vytápění bytů, rodinných domků, menších provozoven do 880 m3 při tepelné ztrátě 25W/m3. Je určen jako zdroj teplovodního topení. Do stávajících i nových systému, jako samostatný zdroj nebo v kombinaci s jinými zdroji. Lze vřadit do technologických linek do teploty 90oC. Vyrábí se ve výkonech 8 -24 kW.

Cuk BA

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk BA s připojením II. zdroje

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové topení kombinované s II.zdrojem. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Automatický provoz. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

      

Cuk BT

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk BT s ohřevem TUV

Tento kotel je vhodný pro vytápění bytů, rodinných domků, menších provozoven do 880 m3 při tepelné ztrátě 25W/m3. Je určen jako zdroj teplovodního topení v kombinaci s ohřevem TUV. Najde uplatnění zvláště tehdy, kdy požadujeme větší spotřebu TUV. Vyrábí se ve výkonech 12 - 24 kW.

Cuk BAT

Zapojení jednoho topného okruhu s Cuk BAT s připojením II. zdroje a ohřevem TUV

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové topení kombinované s II.zdrojem a ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 12 - 24 kW.

    

Zapojení dvouokruhových elektrokotlů Cuk

Cuk BDpI

Zapojení dvou topných okruhu s elektrokotlem Cuk BDpI

Je určen jako zdroj teplovodního topení se dvěma topnými okruhy rozdílných teplot. Například: jeden okruh je radiátorový, druhý podlahový. Podlahové topení temperujeme na stanovenou teplotu a radiátorovým okruhem dotápíme na požadovanou teplotu. Vhodné tam, kde je podlahové topení doplněno radiátory. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

      

Cuk BDpII

Zapojení dvou topných okruhu s elektrokotlem Cuk BDpII

Je určen jako zdroj teplovodního topení se dvěma topnými okruhy rozdílných teplot. Například: v několika místnostech podlahové topení a v ostatních radiátory. Každý okruh má svůj prostorový termostat. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

      

Cuk BADpII

Zapojení dvou topných okruhu s elektrokotlem Cuk BDpII s připojením II. zdroje

Tento kotel je vhodný pro vytápění bytů, rodinných domků, menších provozoven do 880 m3 při tepelné ztrátě 25W/m3. Je určen jako zdroj teplovodního topení se dvěma topnými okruhy rozdílných teplot kombinované s II.zdrojem. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonu 4 - 24 kW.