Zapojení kotlů s ekvitermní regulací s jedním okruhem

Cuk Me


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro  moderní domky s jedním topným okruhem. S radiátorovým nebo podlahovým.

Cuk Me schéma.

Popis:
 Cuk Me       

Jednookruhový kotel Mini. 2-trubkové provedení. Je v 2-stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 4, 6 kW. V tomto zapojení je jeden okruh, radiátorový, který je řízen ekvitermně. Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě.  Vše ovládáno z ovládacího přístroje kotle umístěného v ref. místnosti..

    zapojení Me
 

Související informace:
Technická data elektrokotle Cuk Me
Rozměry elektrokotlů

Cuk Se


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro  moderní domky s jedním topným okruhem. S radiátorovým nebo podlahovým.

Cuk Se schéma.

Popis:
 Cuk Se       

Jednookruhový kotel. 2-trubkové provedení. Je v 2-stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW. V tomto zapojení je jeden okruh, radiátorový, který je řízen ekvitermně. Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě.  Vše ovládáno z ovládacího přístroje kotle umístěného v ref. místnosti.

    zapojení Se
 

Související informace:
Technická data elektrokotle Cuk Se
Rozměry elektrokotlů