Zapojení kotlů s ekvitermní regulací s jedním okruhem a ohřevem TUV.

Zapojení s elektokotlem Cuk BTe s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV.

BTe

Použití:

Toto zapojení je vhodné pro všechny druhy topení, radiátorové i podlahové s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí s ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti.

Cuk BTe schéma.

Popis:
 Cuk BTe        

Jednookruhový kotel. 4-trubkové provedení s připojením krbu.Je v 2stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW. V tomto zapojení je jeden okruh, radiátorový,který je řízen ekvitermně.Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě.Ohřev TUV je na základě nastaveného programu a teploty čidla (B3). Funkce "Legionela".

    zapojení BTe
 

Související informace:
Technické data elektrokotle Cuk BTe
Rozměry elektrokotlů

Zapojení s elektrokotlem Cuk Seeb s ohřevem TUV v elektrickém bojleru.

Cuk Seeb


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové topení kombinované s II.zdrojem. Nepř: Zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu s jednoho zdroje na druhý.

Cuk Seeb schéma.

Popis:
 Cuk Seeb       

Jednookruhový kotel. 4-trubkové provedení s připojením krbu.Je v 2stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW. V tomto zapojení je jeden okruh, radiátorový,který je řízen ekvitermně.Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě.  II. zdroj např: krb je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. / Nestačí li výkon krbu./ Není třeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla B22 vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky B4 a podle ní přestavuje ventil Y4. Vše ovládáno z ovládacího přístroje kotle umístěného v ref.místnosti. Automatické uvolnění tepla u krbu

zapojení Cuk Seeb

  Zapojení Cuk Seeb

Související informace:
Technické data elektrokotle Cuk Seeb
Rozměry elektrokotlů

Zapjení elektrokotle Cuk 6Meb s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV.

Cuk Meb


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro všechny druhy nizkoenergetických topení, radiátorové i podlahové s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je montován mimo kotel. Řízení se provádí s ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti.

Cuk Meb schéma.

Popis:
 Cuk Meb        

Jednookruhový kotel. 4-trubkové provedení s připojením krbu.Je v 2stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW. V tomto zapojení je jeden okruh, radiátorový,který je řízen ekvitermně.Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě.  II. zdroj např: krb je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. / Nestačí li výkon krbu./ Není třeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla B22 vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky B4 a podle ní přestavuje ventil Y4. Vše ovládáno z ovládacího přístroje kotle umístěného v ref.místnosti. Automatické uvolnění tepla u krbu

    zapojení Meb
 

Související informace:
Technické data elektrokotle Cuk Meb
Rozměry elektrokotlů