Zapojení kotlů s ekvitermní regulací s jedním okruhem + akumulační zásobník + ohřev TUV + krb nebo kotel na tuhá paliva, možnost připojení dalších zdrojů.

Cuk BATex6


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, s radiátorovým nebo podlahovým okruhem, kombinované s akumulačním zásobníkem a předehřívaným nepřímo ohřívaným zásobníkem bojlerem. Zásobník má možnost připojení a řízení okruhu s II.zdrojem nabíjení Aku zásobníku. Zároveň lze k zásobníku připojit další zdroje tepla ( krb, kotel na tuhá paliva, na dřevo atd.) Voda ze zásobníku je směšována dle křivky. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory a dalšími zdroji.. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý.

Cuk BATex6 schéma.

Popis:
 Cuk BATex6, Cuk BATpex6        

Jednookruhový kotel v 6-trubkovém provedení s připojením akumulačního zásobníku a předehřívaným, nepřímo ohřívaným bojlerem, Aku zásobník  je nabíjen okruhem s krbem, nebo kotlem na tuhá paliva. Elektrokotel je v 2-stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW. V tomto zapojení je jeden okruh radiátorový nebo podlahový, řízený ekvitermně. Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě. Akumulační zásobník je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. (Nestačí-li výkon Aku.)  Přepínání mezi zásobníkem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes zásobník a elektrokotel. Regulátor podle čidel B4, B41  porovnáva teplotu zásobníku s teplotou zpátečky B71 a podle ní přestavuje ventil Y4. Ohřev TUV je na základě nastaveného programu a teploty čidla (B3). Funkce "Legionela". Čerpadlo solárního okruhu je řízeno na základě rozdílu teplot (B6) proti (B31).  Vše ovládáno z ovládacího přístroje kotle umístěného v ref. místnosti. Automatické uvolnění tepla u krbu. Akumulační nádrž by měla být volna k počtu solárních kolektorů. Mělo by být použito více než čtyří panely.

    zapojení BATex6
 

Související informace:
Technické data elektrokotle Cuk BATex6
Rozměry elektrokotlů