Zapojení kotlů s ekvitermní regulací se dvěma okruhy

Cuk BDpe


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro  moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým.

Cuk BDpe  schéma.

Popis:
 Cuk BDpe    

Dvouokruhový kotel. 4 - trubkové provedení. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24kW. V tomto zapojení jsou dva topné kruhy, radiátorový a druhý podlahový směšovaný. Oba pracují nezávisle. Každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky). Teplota kotle B2 se tvoří výběrem maxima dle požadavků obou okruhů. Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě.

    zapojení BDpe 

Související informace:
Technická data elektrokotle Cuk BDpe
Rozměry elektrokotlů