Zapojení kotlů s ekvitermní regulací se dvěma okruhy a II. zdrojem

Cuk BADpe6


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s II.zdrojem. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý.

Cuk BADpe6 schéma.

Popis:
 Cuk BADpe6          

Dvouokruhový kotel. 6 - trubkové provedení s připojením krbu. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24kW. 2 - stupňové provedení. V tomto zapojení jsou dva topné kruhy, radiátorový a druhý podlahový směšovaný . Oba pracují nezávisle. Každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky). Teplota kotle (B2) se tvoří výběrem maxima dle požadavků obou okruhů. Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě. Krb je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. ( Nestačí-li výkon krbu.) Není třeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II. zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla B22 vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky B41 a podle ní přestavuje ventil Y4. Řízení se provádí z prostorového termostatu. Směšovací okruh včetně čerpadel, čidel + regulátor RVS 63.243 je integrován v kotli.

    zapojení BADpe6
 

Související informace:
Technická data elektrokotle Cuk BAe6
Rozměry elektrokotlů