Zapojení kotlů s ekvitermní regulací s dvěma okruhy + akumulační zásobník + ohřev TUV + solár + krb nebo kotel na pevná paliva.

Cuk BADpebsx71


Použití:

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s akumulačním zásobníkem.Ohřev vody TUV je řešen v samostatném  bojleru. Aku zásobník má možnost připojení a řízení okruhu se solárními kolektory a krb nebo kotel na dřevo a jiná pevná paliva. Voda ze zásobníku je směšována dle křivky. Ohřívání zásobníku je upřednostněno ohřevem solárními kolektory a dalšími zdroji.. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý.

Cuk BADpebsx71 schéma.

Popis:
 Cuk BADpebsx71, BADppebsx71, BADebx71       

Jednookruhový kotel v 6-trubkovém provedení s připojením akumulačního zásobníku s vnořeným bojlerem, který je nabíjen slunečními kolektory a dalšími zdroji. Elektrokotel je v 2-stupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW.V tomto zapojení jsou dva okruhy, radiátorový a podlahový směšovaný. Oba pracují nezávisle. Každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky).  Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody (B2), která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody (B2) je regulována v závislosti na venkovní teplotě (B9) a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty (B2). Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle (B2) odpovídala žádané hodnotě. Akumulační zásobník je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. (Nestačí-li výkon Aku.)  Přepínání mezi zásobníkem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes zásobník a elektrokotel. Regulátor podle čidel B4, B41  porovnáva teplotu zásobníku s teplotou zpátečky B71 a podle ní přestavuje ventil Y4. Ohřev TUV je na základě nastaveného programu a teploty čidla (B3). Funkce "Legionela". Čerpadlo okruhu, II.zdroje je řízeno na základě rozdílu teplot (KY1) proti (KY2).  Vše ovládáno z ovládacího přístroje kotle umístěného v ref. místnosti. Automatické uvolnění tepla u krbu. Akumulační nádrž by měla být volna k počtu solárních kolektorů. Mělo by být použito více než čtyří panely.

    zapojení BADpebsx71
 

Související informace:
Technické data elektrokotle Cuk BADpebsx71
Rozměry elektrokotlů