Schémata zapojení kotlů s ekvitermní regulací

Zapojení jednookruhových elektrokotlů Cuk

Cuk Me

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk Me

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové topení. Vyrábí se ve výkonech 4, 6 kW.

       

Cuk Se

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk Se

Toto zapojení je vhodné pro  moderní domky s jedním topným okruhem. S radiátorovým nebo podlahovým. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW.

Cuk BAe6

Zapojení jednoho topného okruhu s elektrokotlem Cuk Bae6 s připojením II. zdroje

Toto zapojení je vhodné pro radiátorové topení kombinované s II. zdrojem. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

BTe

Zapojení s elektrokotlem Cuk BTe s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV

Toto zapojení je vhodné pro všechny druhy topení, radiátorové i podlahové s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW.

Cuk Seeb

Zapojení s elektrokotlem Cuk Seeb s ohřevem TUV v elektrickém bojleru.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s připojením II. zdroje a elektrického bojleru. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW.

Cuk Meb

Zapojení elektrokotle Cuk 6Meb s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV

Toto zapojení je vhodné pro všechny druhy nízkoenergetických topení, radiátorové i podlahové s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je montován mimo kotel. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonu 6 kW.

Cuk BTes

Zapojení elektrokotle Cuk BTes s ohřevem teplé vody, elektrokotlem a solárem v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV

Toto zapojení je vhodné pro všechny druhy topení, radiátorové i podlahové s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu  solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BTesb6

Zapojení elektrokotle Cuk BTesb6 s ohřevem TUV a bazénu solárem

Toto zapojení je vhodné pro všechny druhy topení, radiátorové i podlahové s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Navíc je možno a pomocí ventilu (K18) a čidla (B13) ohřívat solárními kolektory bazén. Příprava TUV se provádí s absolutní, případně žádnou, předností. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BATe6

Zapojení s elektokotlem Cuk BATe6 s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV s připojením krbu.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Krb topí do obou okruhů i ohřívá TUV. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW.

Cuk BAeeb6

Zapojení s elektrokotlem Cuk BAeeb6 s ohřevem TUV v elektrickém bojleru a připojením krbu.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s připojením II. zdroje a elektrického bojleru. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

Cuk BAeb6

Zapojení elektrokotle Cuk BAeb6 s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV, rozdělovací ventil instalován mimo kotel.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je instalován mimo kotel. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Krb topí do obou okruhů i ohřívá TUV. Vyrábí se ve výkonech 8 - 24 kW.

Cuk BATes6

Zapojení elektrokotle Cuk BATes6 s připojením II. zdroje, s ohřevem TUV solárem.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BAebs6

Zapojení elektrokotle Cuk BAebs6 s připojením II. zdroje, s ohřevem TUV solárem.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je instalován mimo kotel. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BATesb7

Zapojení elektrokotle Cuk BATesb7 s připojením II. zdroje a ohřev TUV + bazén solárními kolektory.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky sjedním topným okruhem, v tomto případě s radiátorovým okruhem, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Navíc je možno s pomocí ventilu (K18) a čidla (B13) ohřívat solárními kolektory bazén. Příprava TUV se provádí s absolutní případně žádnou předností. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Zapojení elektrokotle Cuk BATesx6 s připojením akumulačního zásobníku s ohřev TUV solárními kolektory. Možnost připojení dalších zdrojů.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se jedním topným okruhem, s radiátorovým nebo podlahovým okruhem, kombinované s akumulačním zásobníkem s vnořeným bojlerem. Zásobník má možnost připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Zároveň lze k zásobníku připojit další zdroje tepla ( krb, kotel na tuhá paliva, na dřevo atd.) Voda ze zásobníku je směšována dle křivky. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory a dalšími zdroji.. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý.Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

       

Zapojení dvouokruhových elektrokotlů Cuk

Cuk BDpe

Zapojení s elektrokotlem Cuk BDpe pro dva topné okruhy

Toto zapojení je vhodné pro  moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

Cuk BADpe6

Zapojení s elektrokotlem Cuk BADpe6 pro dva topné okruhy s připojením II. zdroje

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s II.zdrojem. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

Cuk BDTpe

Zapojení s elektokotlem Cuk BDTpe s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

BDpeeb6

Zapojení s elektrokotlem Cuk BDpeeb6 s ohřevem TUV v elektrickém bojleru

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s připojením elektrického bojleru. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

Cuk BDpeb

Zapojení elektrokotle Cuk BDpeb s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je montován mimo kotel. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BDTpes6

Zapojení elektrokotle Cuk BDTpes6 s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV solárem

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky s dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BDTpesb6

Zapojení elektrokotle Cuk BDTpesb6 s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV, ohřev TUV a bazénu solárem

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Navíc je možno a pomoci ventilu (K18) a čidla (B13) ohřívat solárními kolektory bazén. Příprava TUV se provádí s absolutní případně žádnou předností. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BADpeb6

Zapojení s elektrokotlem Cuk BADpeb6 s ohřevem teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV s připojením krbu

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je instalován mimo kotel. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Krb topí do obou okruhů i ohřívá TUV. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BADpee6

Zapojení s elektrokotlem Cuk BADpee6 s ohřevem TUV v elektrickém bojleru a připojením krbu.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s připojením II. zdroje a elektrického bojleru. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW.

Cuk BADpes6

Zapojení s elektrokotlem Cuk BADpes6 s ohřevem TUV solárem a připojením krbu

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým. kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je instalován mimo kotel. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BADpesb7

Zapojení s elektrokotlem Cuk BADpes7 s připojením II. zdroje aohřevem TUV a bazénu solárními kolektory

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s II. zdrojem a připojením nepřímo ohřívaného zásobníku TUV, s možností připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je instalován mimo kotel. Navíc je možno s pomocí ventilu (K18) a čidla (B13) ohřívat solárními kolektory bazén. Příprava TUV se provádí s absolutní případně žádnou předností. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.

Cuk BADpebsx7

Zapojení elektrokotle Cuk BATesx6 s připojením akumulačního zásobníku s ohřev TUV solárními kolektory. Možnost připojení dalších zdrojů.

Toto zapojení je vhodné pro moderní domky se dvěma topnými okruhy, v tomto případě s radiátorovým okruhem a podlahovým, kombinované s akumulačním zásobníkem s vnořeným bojlerem. Zásobník má možnost připojení a řízení okruhu se solárními kolektory. Zároveň lze k zásobníku připojit další zdroje tepla ( krb, kotel na tuhá paliva, na dřevo atd.) Voda ze zásobníku je směšována dle křivky. Ohřívání zásobníku TUV je upřednostněno ohřevem solárními kolektory a dalšími zdroji.. Rozdělovací ventil pro ohřev TUV je integrován v kotli. Řízení se provádí z ovládacího přístroje umístěného v referenční místnosti. Například zapojení s výměníkem krbu. Elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. V tomto zapojení nedochází k prodlevám a vychládání systému při přechodu z jednoho zdroje na druhý.Vyrábí se ve výkonech 6 - 24 kW.