Zapojení s jedním topným okruhem.

Schéma zapojení do kaskády A1

Schéma A1 

Kliknutím na obrázek zvětšíte schéma.   

Použití:

Zapojení tří elektrokotlů Cuk do kaskády s řízením jednoho topného okruhu, který může být směšovaný. Vyrábí se ve výkonu 24 kW, pro dplnění kaskády  i jiný výkon.

Popis:

Pro kaskádní řízení kotlů je použit "Master" kotel, na který je připojeno čidlo kaskády /B10/. Regulátor tohoto kotle je připojen dvouvodičově s ostatními kotli v kaskádě. Sběrnice LPB. Regulátor zasílá po sběrnici jednotlivým kotlům výkonové nebo teplotní signály dle zvolené
strategie. Řízení probíhá tak, že na společném čidle B10 je dosaženo teploty, která je tvořena výběrem maxima z požadavků topných okruhů. Čerpadla a směšovací ventily jsou řízený z regulátoru umístěném v kotli Cuk "Master". V tomto případě se jedná o regulátor RVS43.143.

Rozšíření:

Tuto kaskádu lze rozšiřovat až do 16 kotlů. K rozšíření o jeden topný okruh použijte "Master" Cuk Be68m. Při rozšíření o každé další dva okruhy je nutno použít další kotel Cuk Be68m s ovládacím přístrojem, kotel bude zapojen jako "Slave". Externí čidla u něj nebudou zapojena.

Povinné vybavení:

  • Elektrokotel Cuk 24Be4m nebo Cuk 24Be68m ....počet
  • Elektrokotel Cuk 24Be4s ..................................... počet
  • Venkovní čidlo QAC34/101 .................................1ks
  • Společné čidlo kaskády QAZ36............................1ks

Nepovinné vybavení:

  • Čidlo směšovacích okruhů QAZ36.522......................na každý okruh 1ks
  • Jímka čidla 1/2" QAZ. /délka v mm/ JIMKA.............na každé čidloQAZ36.522

Související informace:

Princip řazení kotlů Cuk do kaskád

Technické data kotle Cuk 24Be4m

Technické data kotle Cuk 24Be4s

Rozměry elektrokotlů Cuk

Projekční podklady