Zapojení s nadřazenou cizí regulací.

Schéma zapojení do kaskády A4 - cizí nadřazená regulace.

Schéma A4
 

Kliknutím na obrázek zvětšíte schéma.   

Použití:

Zapojení tří elektrokotlů Cuk do kaskády s řízením spotřebičů cizím regulátorem. Vyrábí se ve výkonu 24 kW, pro dplnění kaskády  i jiný výkon.

Popis:

Regulátor musí být schopen vysílat své požadavky na teplotu signálem 0-10V. Signál se přivede na vstup "BD" do kotle Be41m. Pro kaskádní řízení kotlů je použit "Master" kotel, na který je připojeno čidlo kaskády /B10/. Regulátor tohoto kotle je připojen dvouvodičově s ostatními kotli v kaskádě. Sběrnice LPB.Regulátor zasílá po sběrnici na jednotlivé kotle výkonové nebo teplotní signály dle zvolené strategie. Řízení probíhá tak, že na společném čidle B10 je dosaženo teploty, která je požadována nadřazenou regulací. Nadřazená regulace musí v době doběhu kotlových čerpadel zajistit odběr tepla.

Rozšíření:

Tuto kaskádu lze rozšiřovat až do 16 kotlů.

Povinné vybavení:

  • Elektrokotel Cuk 24Be41m ...................................počet
  • Elektrokotel Cuk 24Be4s...................................... počet
  • Venkovní čidlo QAC34/101..................................1ks
  • Společné čidlo kaskády QAZ36.522 ....................1ks

Nepovinné vybavení:

  • Jímka čidla 1/2" QAZ. /délka v mm/ JIMKA ........na každé čidloQAZ36.522

Související informace:

Princip řazení kotlů Cuk do kaskád

Technické data kotle Cuk 24Be41m

Technické data kotle Cuk 24Be4s

Rozměry elektrokotlů Cuk

Projekční podklady