Zapojení elektrokotlů Cuk do kaskád.

Schéma zapojení do kaskády A1

Schéma A1 

Kliknutím na obrázek zvětšíte schéma.   

Použití:

Zapojení tří elektrokotlů Cuk do kaskády s řízením jednoho topného okruhu, který může být směšovaný. Vyrábí se ve výkonu 24 kW, pro dplnění kaskády  i jiný výkon.

Popis:

Pro kaskádní řízení kotlů je použit "Master" kotel, na který je připojeno čidlo kaskády /B10/. Regulátor tohoto kotle je připojen dvouvodičově s ostatními kotli v kaskádě. Sběrnice LPB. Regulátor zasílá po sběrnici jednotlivým kotlům výkonové nebo teplotní signály dle zvolené
strategie. Řízení probíhá tak, že na společném čidle B10 je dosaženo teploty, která je tvořena výběrem maxima z požadavků topných okruhů. Čerpadla a směšovací ventily jsou řízený z regulátoru umístěném v kotli Cuk "Master". V tomto případě se jedná o regulátor RVS43.143.

Rozšíření:

Tuto kaskádu lze rozšiřovat až do 16 kotlů. K rozšíření o jeden topný okruh použijte "Master" Cuk Be68m. Při rozšíření o každé další dva okruhy je nutno použít další kotel Cuk Be68m s ovládacím přístrojem, kotel bude zapojen jako "Slave". Externí čidla u něj nebudou zapojena.

Povinné vybavení:

 • Elektrokotel Cuk 24Be4m nebo Cuk 24Be68m ...........počet
 • Elektrokotel Cuk 24Be4s ............................................ počet
 • Venkovní čidlo QAC34/101 ........................................1ks
 • Společné čidlo kaskády QAZ36.522 ...........................1ks

Nepovinné vybavení:

 • Čidlo směšovacích okruhů QAZ36.522...................na každý okruh 1ks
 • Jímka čidla 1/2" QAZ. /délka v mm/ JIMKA..........na každé čidlo QAZ36.522

Související informace:

Princip řazení kotlů Cuk do kaskád

Technické data kotle Cuk 24Be4m

Technické data kotle Cuk 24Be4s

Rozměry elektrokotlů Cuk

Projekční podklady

Schéma zapojení do kaskády A2

Schéma A2
 

Kliknutím na obrázek zvětšíte schéma.   

Použití:

Zapojení tří elektrokotlů Cuk do kaskády, jeden kotel
s připojením zásobníku TUV, s řízením jednoho
topného okruhu, který může být směšovaný.Vyrábí se ve výkonu 24 kW, pro dplnění kaskády  i jiný výkon.

Popis:

Pro kaskádní řízení kotlů je použit "Master" kotel, na který je připojeno čidlo kaskády /B10/. Regulátor tohoto kotle je připojen dvouvodičově s ostatními kotli v kaskádě. Sběrnice LPB. Regulátor zasílá po sběrnici jednotlivým kotlům výkonové nebo teplotní signály dle zvolené
strategie. Řízení probíhá tak, že na společném čidle B10 je dosaženo teploty, která je tvořena výběrem maxima z požadavků topných okruhů. Čerpadla a směšovací ventily jsou řízený z regulátoru umístěném v kotli Cuk "Master". V tomto případě se jedná o regulátor RVS63.143. Je zde však příprava TUV, která se provádí jedním kotlem. Při poklesu TUV je kotel přepnutím ventilu Q3 odpojen od kaskády a řízen dle přípravy TUV. Po skončení ohřevu TUV se zúčastňuje ohřevu v kaskádě. Po dobu ohřevu TUV ostatní kotle kryjí výkonový úbytek.

Rozšíření:

Tuto kaskádu lze rozšiřovat až do 16 kotlů. K rozšíření o jeden topný okruh použijte Master" Cuk Bebc68m. Při rozšíření o každé další dva okruhy je nutno použít další kotel Cuk Be68m s ovládacím přístrojem, kotel bude zapojen jako „Slaveâ€?. Externí čidla u něj nebudou zapojena.

Povinné vybavení:

 • Elektrokotel Cuk 24BTe6m nebo Cuk 24BTe68m ....počet
 • Elektrokotel Cuk 24Be4s .......................................... počet
 • Venkovní čidlo QAC34/101 .......................................1ks
 • Společné čidlo kaskády QAZ36.522 ..........................1ks
 • Čidlo zásobníku TUV -QAZ 36.522...........................1ks

Nepovinné vybavení:

 • Čidlo směšovacích okruhů QAZ36.522...................na každý okruh 1ks
 • Jímka čidla 1/2" QAZ. /délka v mm/ JIMKA..........na každé čidlo QAZ36.522

Související informace:

Princip řazení kotlů Cuk do kaskád

Technické data kotle Cuk 24BTe6m

Technické data kotle Cuk 24Be4s

Rozměry elektrokotlů Cuk

Projekční podklady

Schéma zapojení do kaskády A3

Schéma A3
 

Kliknutím na obrázek zvětšíte schéma.   

Použití:

Zapojení tří elektrokotlů Cuk do kaskády, s externím zásobníkem TUV,
s řízením jednoho topného okruhu, který může být směšovaný.Vyrábí se ve výkonu 24 kW, pro dplnění kaskády  i jiný výkon.

Popis:

Pro kaskádní řízení kotlů je použit "Master" kotel, na který je připojeno čidlo kaskády /B10/. Regulátor tohoto kotle je připojen dvouvodičově s ostatními kotli v kaskádě. Sběrnice LPB. Regulátor zasílá po sběrnici jednotlivým kotlům výkonové nebo teplotní signály dle zvolené
strategie. Řízení probíhá tak, že na společném čidle B10 je dosaženo teploty, která je tvořena výběrem maxima z požadavků topných okruhů. Čerpadla a směšovací ventily jsou řízený z regulátoru umístěném v kotli Cuk "Master". V tomto případě se jedná o regulátor RVS63.143. Přepínání mezi topným okruhem a ohřevem TUV je řízeno z ovladače na kotli "Master".

Rozšíření:

Tuto kaskádu lze rozšiřovat až do 10 kotlů. K rozšíření o jeden topný okruh použijte "Master" Cuk Bebc68m. Při rozšíření o každé další dva okruhy je nutno použít další kotel Cuk Be68m s ovládacím přístrojem, kotel bude zapojen jako "Slave". Externí čidla u něj nebudou zapojena.

Povinné vybavení:

 • Elektrokotel Cuk 24Bebc6m nebo Cuk 24Bebc68m ....počet
 • Elektrokotel Cuk 24Be4s ............................................ počet
 • Venkovní čidlo QAC34/101 .........................................1ks
 • Společné čidlo kaskády QAZ36.522 ............................1ks
 • Čidlo zásobníku TUV - QAZ 36.522............................1ks

Nepovinné vybavení:

 • Čidlo směšovacích okruhů QAZ36.522....................na každý okruh 1ks
 • Jímka čidla  1/2"  QAZ. /délka v mm/ JIMKA.........na každé čidlo QAZ36.522

Související informace:

Princip řazení kotlů Cuk do kaskád

Technické data kotle Cuk 24Bebc6m

Technické data kotle Cuk 24Be4s

Rozměry elektrokotlů Cuk

Projekční podklady

Schéma zapojení do kaskády A4 - cizí nadřazená regulace.

Schéma A4
 

Kliknutím na obrázek zvětšíte schéma.   

Použití:

Zapojení tří elektrokotlů Cuk do kaskády s řízením spotřebičů cizím regulátorem. Vyrábí se ve výkonu 24 kW, pro dplnění kaskády  i jiný výkon.

Popis:

Regulátor musí být schopen vysílat své požadavky na teplotu signálem 0-10V. Signál se přivede na vstup "BD" do kotle Be41m. Pro kaskádní řízení kotlů je použit "Master" kotel, na který je připojeno čidlo kaskády /B10/. Regulátor tohoto kotle je připojen dvouvodičově s ostatními kotli v kaskádě. Sběrnice LPB.Regulátor zasílá po sběrnici na jednotlivé kotle výkonové nebo teplotní signály dle zvolené strategie. Řízení probíhá tak, že na společném čidle B10 je dosaženo teploty, která je požadována nadřazenou regulací. Nadřazená regulace musí v době doběhu kotlových čerpadel zajistit odběr tepla.

Rozšíření:

Tuto kaskádu lze rozšiřovat až do 16 kotlů.

Povinné vybavení:

 • Elektrokotel Cuk 24Be41m ........................................počet
 • Elektrokotel Cuk 24Be4s ........................................... počet
 • Venkovní čidlo QAC34/101 ........................................1ks
 • Společné čidlo kaskády QAZ36.522 ...........................1ks

Nepovinné vybavení:

 • Jímka čidla 1/2"  QAZ. /délka v mm/ JIMKA ........na každé čidlo QAZ36.522

Související informace:

Princip řazení kotlů Cuk do kaskád

Technické data kotle Cuk 24Be41m

Technické data kotle Cuk 24Be4s

Rozměry elektrokotlů Cuk

Projekční podklady

Další schémata pro zapojení elektrokotlů do kaskád.