Provedení kotlů s prostorovou regulací

Varianty:

         

Jmenovitý výkon

Regulace a zároveň stavitelný výkon

4 kW

2 - 4 kW

6 kW

3 - 6 kW

8 kW

2 - 4 - 8 kW

9 kW

3 - 6 - 9 kW

10 kW

4 - 6 - 10 kW

12 kW

3 - 6 - 9 - 12 kW

15 kW

6 - 9 - 12 - 15 kW

18 kW

6 - 9 - 12 - 15 - 18 kW

21  kW

12 - 15 - 18 - 21 kW

24 kW

6 - 12 - 18 - 24 kW

        

 • Maximální výkon elektrokotle zablokuje montážní firma. Dle tepelných ztrát budovy - max. +10%.

     

Značení kotlů:           

Kodovaní kotlu.gif

Provedení Cuk M, Mp, S, Sp

Kotel se skládá z měděného průtokového ohřívače s izolací a elektrorozvaděče. Vlastní průtokový ohřívač se nachází v ochranné izolaci a je osazen topnými tyčemi z antikora (dle výkonu), které výkonové relé "FINDER" spínají podle nastavení přepínače výkonu a požadavků termostatů. Oběh média zajišťuje tří rychlostní oběhové čerpadlo "Wilo". Důležitou částí je sdružená armatura, která je osazena snímačem průtoku, By - passem a pojistným ventilem a sondou manometru, navíc je vybavena vývodem pro 7l expanzní nádobu, která je také součásti kotle. Na vlastním kotli se rovněž nachází snímač tlaku, čidla termostatu a vypouštěcí ventil. Taktéž je vybaven kulovými uzávěry na vstupu i výstupu z kotle. Připojení je samosvorným šroubením na měděnou trubku á 22 mm. (Mini á 15 mm.) Zabezpečovací a ovládací okruh je tvořen: vypínačem ovládání, sazbovým relé, provozním dvoustupňovým termostatem, bezpečnostním termostatem, přepínačem výkonu, tlakovým spínačem, spínačem snímače průtoku, termostatem doběhu čerpadla a signálkami. Na ovládacím panelu je umístěn vypínač zapnuto, při zapnutí svítí a signalizuje připojení k síti.
Nachází se zde také přepínač jednotlivých stupňů výkonu (počet poloh dle nastaveného výkonu - z výrobního závodu nastaven na maximum). Dále se na čelním panelu nachází knoflík provozního termostatu a manoterm.

Mezi nimi jsou umístěny signálky:

 • Žlutá svítí - signalizuje přehřátí kotle nebo nedostatek vody (nízký tlak)
 • Zelená svítí - HDO
 • Červená svítí - topí

Pracovní schéma:

  

Pracovní schema Mini.gif

Pracovní schema Standart .gif

        

Funkce Cuk M, Mp, S, Sp

     

Provedení Cuk BA

Provedení stejné jako u Standartu. Kotel se skládá z měděného průtokového ohřívače s izolací a elektrorozvaděče. Vlastní průtokový ohřívač se nachází v ochranné izolaci a je osazen topnými tyčemi z antikora (dle výkonu), které výkonové relé "FINDER" spínají podle nastavení přepínače výkonu a požadavků termostatů. Oběh media zajišťuje tří rychlostní oběhové čerpadlo "Wilo". Důležitou částí je sdružená armatura, která je osazena snímačem průtoku, By - passem a pojistným ventilem a sondou manometru, navíc je vybavena vývodem pro 7 l expanzní nádobu, která je také součásti kotle. Na vlastním kotli se rovněž nachází snímač tlaku, čidla termostatu a vypouštěcí ventil. Taktéž je vybaven kulovými uzávěry na obou vstupech i výstupech z kotle. Připojení je samosvorným šroubením na měděnou trubku á 22 mm. Zabezpečovací a ovládací okruh je tvořen: vypínačem ovládání, sazbovým relé, provozním dvoustupňovým termostatem, bezpečnostním termostatem, přepínačem výkonu, tlakovým spínačem, spínačem snímače průtoku, termostatem doběhu čerpadla a signálkami. Navíc je kotel vybaven elektronickým diferenčním termostatem, který vyhodnocuje teploty na jednotlivých čidlech a podle výsledku přepíná trojzónový ventil, který je také součásti kotle. Na ovládacím panelu je umístěn vypínač zapnuto, při zapnutí svítí a signalizuje připojení k síti. Dále vypínač elektrokotle se signalizací provozu elektrokotle. Nachází se zde také přepínač jednotlivých stupňů výkonu (počet poloh dle nastaveného výkonu - z výrobního závodu nastaven na maximum). Dále se na čelním panelu nachází knoflík provozního termostatu a manoterm.

Mezi nimi jsou umístěny signálky:

 • Žlutá svítí - signalizuje přehřátí kotle nebo nedostatek vody (nízký tlak)
 • Zelená svítí - HDO
 • Zelená svítí - topí II.zdroj
 • Červená svítí - topí

     

Funkce Cuk BA
 • Správná činnost elektrokotle je podmíněna:
  • správným napuštěním a odvzdušněním soustavy
  • seřízením tlaku v soustavě
  • těsností soustavy

Funkce Cuk BA .gij

     

 • Po zajištění těchto podmínek je funkce kotle následující:
  1. Na elektrokotli zapnuty oba vypínače. II. zdroj energie odstaven. Trojzónový ventil přestaven na elektrokotel. V kotlovém tělese je voda ohřívána topnými tyčemi. Tato ohřátá voda je hnána čerpadlem, které je součástí kotle, do radiátoru. Ochlazená se vrací zpět do kotle. Činnost topných těles je řízena provozním termostatem na nastavenou teplotu ve dvou stupních.V případě připojení prostorového termostatu, provozní termostat nastavit na 80 - 85 oC. 
  2. Na elektrokotli zapnut pouze hlavní vypínač. II. zdroj dodává tepelnou energii. Elektrokotel odstaven. Do systému je hnána teplá voda pokud je výstupní voda ze zdroje II., vyší než vratná voda ze systému. Příložný termostat zdroje II. zapíná a vypíná oběhové čerpadlo.
  3. Bivalentní provoz. Na kotli zapnuté oba vypínače.

     

 • Dále si to vysvětlíme na příkladě. Elektrokotel a výměník krbu.    
  • Elektrokotel topí podle požadavku prostorového termostatu.
  • Zatopíme v krbu a při dosažení vyšší teploty ve výměníku, než teplota vratné vody ze systému dojde k přestavení trojzónového ventilu. Topná voda z krbu cirkuluje přes elektrokotel do radiátorů a zpět. Pokud výkon krbu stačí, elektrokotel se vypne. Pokud ne, tak elektrokotel dohřívá vodu z krbu. Elektrokotel snižuje a zvyšuje výkon nebo vypíná dle potřeby.
  • Zátop ze studeného stavu. Při dosaženi výstupní teploty z krbu 50oC spíná oběhové čerpadlo kotle a následně funguje automatika.

   

   

Provedení Cuk BT

Provedení stejné jako u Standartu. - Kotel se skládá z měděného průtokového ohřívače s izolací a elektrorozvaděče. Vlastní průtokový ohřívač se nachází v ochranné izolaci a je osazen topnými tyčemi z antikora (dle výkonu), které výkonové relé "FINDER" spínají podle nastavení přepínače výkonu a požadavků termostatů. Oběh media zajišťuje tří rychlostní oběhové čerpadlo "Wilo". Důležitou částí je sdružená armatura, která je osazena snímačem průtoku, By - passem, pojistným ventilem a sondou manometru, navíc je vybavena vývodem pro 7 l expanzní nádobu, která je také součásti kotle. Na vlastním kotli se rovněž nachází snímač tlaku, čidla termostatu a vypouštěcí ventil. Taktéž je vybaven kulovými uzávěry na obou vstupech i výstupech z kotle. Připojení je samosvorným šroubením na měděnou trubku á 22 mm. Zabezpečovací a ovládací okruh je tvořen: vypínačem ovládání, sazbovým relé, provozním dvoustupňovým termostatem, bezpečnostním termostatem, přepínačem výkonu, tlakovým spínačem, spínačem snímače průtoku, termostatem doběhu čerpadla a signálkami. Navíc je elektrokotel vybaven trojzónovým ventilem, který přepíná provoz mezi topným systémem a zásobníkem TUV na základě požadavku termostatu, který je umístěn na zásobníku. Na ovládacím panelu je umístěn vypínač zapnuto, při zapnutí svítí a signalizuje připojení k síti. Dále přepínač volby provozu LETNÍ - ZIMNÍ. Nachází se zde také přepínač jednotlivých stupňů výkonu (počet poloh dle nastaveného výkonu - z výrobního závodu nastaven na maximum). Dále se na čelním panelu nachází knoflík provozního termostatu a manoterm.

Mezi nimi jsou umístěny signálky:

 • Žlutá svítí - signalizuje přehřátí kotle nebo nedostatek vody (nízký tlak)
 • Zelená svítí - HDO
 • Červená svítí - natápí bojler
 • Červená svítí - topí

     

Funkce Cuk BT   

Správná činnost elektrokotle je podmíněna:

 • správným napuštěním a odvzdušněním soustavy
  • správným napuštěním a odvzdušněním soustavy
  • seřízením tlaku v soustavě
  • těsností soustavy

Funkce Cuk BT .gif

 • Při zajištění těchto podmínek je funkce elektrokotle následující:
  • V kotlovém tělese je voda ohřívána topnými tyčemi. Tato ohřátá voda je hnána čerpadlem z trojcestného ventilu (oba jsou součástí kotle) a podle polohy:
   • do radiátoru. Ochlazená se vrací zpět do kotle.
   • do zásobníku TUV. Ochlazená se vrací zpět do kotle.
  • Činnost topných těles je řízena provozním termostatem na nastavenou teplotu ve dvou stupních.
  • Nabíjení zásobníku je řízeno termostatem zásobníku TUV na požadovanou teplotu.
  • V případě připojení prostorového termostatu, provozní termostat nastavit na 80 - 85 oC.

          

Provedení, funkce Cuk BAT je  kombinací Cuk BA + BT      

Funkce Cuk BAT .gif   

  

Provedení Cuk BDpI, BDpII

Provedení stejné jako u Standartu. Kotel se skládá z měděného průtokového ohřívače s izolací a elektrorozvaděče. Vlastní průtokový ohřívač se nachází v ochranné izolaci a je osazen topnými tyčemi z antikora (dle výkonu), které výkonové relé "FINDER" spínají podle nastavení přepínače výkonu a požadavků termostatů. Oběh média zajišťují v obou okruzích tří rychlostní oběhová čerpadla "Wilo". Důležitou částí je sdružená armatura, která je osazena snímačem průtoku, By - passem, pojistným ventilem a sondou manometru, navíc je vybavena vývodem pro 7l expanzní nádobu, která je také součásti kotle. Na vlastním kotli se rovněž nachází snímač tlaku, čidla termostatu a vypouštěcí ventil. Taktéž je vybaven kulovými uzávěry na obou vstupech i výstupech z kotle. Připojení je samosvorným šroubením na měděnou trubku á 22 mm. Zabezpečovací a ovládací okruh je tvořen: vypínačem ovládání, sazbovým relé, provozním dvoustupňovým termostatem, bezpečnostním termostatem, přepínačem výkonu, tlakovým spínačem, spínačem snímače průtoku, termostatem doběhu čerpadel a signálkami. Tento kotel je navíc vybaven stavitelným termostatickým ventilem s kapilárou omezující teplotu podlahového topení, oběhovým čerpadlem podlahového topení, zpětným ventilem, bezpečnostním termostatem teploty podlahového okruhu a upravenou elektrikou. Na ovládacím panelu je umístěný vypínač zapnuto, při zapnutí svítí a signalizuje připojení k síti. Vypínač elektrokotle se signalizací provozu elektrokotle a okruhu. Nachází se zde také přepínač jednotlivých stupňů výkonu (počet poloh dle nastaveného výkonu - z výrobního závodu nastaven na maximum). Dále se na čelním panelu nachází knoflík provozního termostatu a manoterm.

Mezi nimi jsou umístěny signálky:

 • Žlutá svítí - signalizuje přehřátí kotle nebo nedostatek vody (nízký tlak)
 • Zelená svítí - HDO
 • Červená svítí - topí

Eletrokotel Cuk BDpII je navíc osazen uzavíracím ventilem, který je ovládán druhým prostorovým termostatem.

Funkce Cuk BDp, BDpII
 • Správná činnost elektrokotle je podmíněna:
  • správným napuštěním a odvzdušněním soustavy
  • seřízením tlaku v soustavě
  • těsností soustavy

      

Funkce Cuk BDpI .gif

Funkce Cuk BDpII.gif

 

   

Provedení, funkčnost Cuk BADpII:

Provedení a funkce je kombinací BA + BDpII

Funkce Cuk BADpII .gif