Provedení kotlů s ekvitermní regulací

Tato řada má vestavěné řídící jednotky SIEMENS Albatros2 regulátory RVS...
Celoměděné kotle Cuk + Albatros2 tvoří celek, který je absolutní špičkou na trhu. Vše je integrováno v kotli, tudíž ten zabírá méně místa, šetří čas a náklady na montáž. Z jednoho přístroje ovládáme oba topné okruhy. Adaptabilní ekvitermní regulace zabraňuje zbytečnému prochládání stěn objektu, optimalizuje tepelnou pohodu v bytě a zvyšuje využití kotle. Kotel získává nové funkční možnosti. Šetří celkové náklady na energii pro vytápění objektu. Vlastní obsluha je řešena prostřednictvím multifunkčního prostorového přístroje QAA75, který komunikuje textovou formou v češtině přímo z referenční místnosti. Přístroj zajišťuje adaptaci regulace kotle vlivem vnitřní teploty, nastavení požadovaných teplot a týdenních časových programů nezávisle pro dva topné okruhy a přípravu TUV. Zobrazuje exaktně všechny měřené veličiny a okamžité využití kotle, informuje o nutnosti případného servisního zásahu a archivuje maximální a minimální teploty naměřených veličin. Mezi zásadní přednosti patří i to, že je uživatelsky velmi příjemný a umožňuje intuitivní obsluhu. Použití počítačové jednotky výrazně zlepšuje uživatelský komfort a přispívá ke zjednodušení instalace, servisních prací a obsluhy.
Po spuštění elektrokotle elektronická jednotka sama upraví jeho funkce v závislosti na velikosti a druhu systému (podlahový, klasický) a tepelné bilanci objektu.

Varianty:

         

Jmenovitý výkon

Regulace a zároveň stavitelný výkon

4 kW

2 - 4 kW

6 kW

3 - 6 kW

8 kW

2 - 4 - 8 kW

9 kW

3 - 6 - 9 kW

10 kW

4 - 6 - 10 kW

12 kW

3 - 6 - 9 - 12 kW

15 kW

6 - 9 - 12 - 15 kW

18 kW

6 - 9 - 12 - 15 - 18 kW

21  kW

12 - 15 - 18 - 21 kW

24 kW

6 - 12 - 18 - 24 kW

        

  • Maximální výkon elektrokotle zablokuje montážní firma. Dle tepelných ztrát budovy - max. +10%.

     

Značení kotlů:           

Kodovaní kotlu.gif

Provedení Cuk Me, Mep. Se, Sep

Kotel se skládá z měděného průtokového ohřívače s izolací a elektrorozvaděče. Vlastní průtokový ohřívač se nachází v ochranné izolaci a je osazen topnými tyčemi z antikora (dle výkonu), které výkonové relé "FINDER" spínají podle nastavení přepínače výkonu a požadavků termostatů. Oběh média zajišťuje tří rychlostní oběhové čerpadlo "Wilo". Důležitou částí je sdružená armatura, která je osazena snímačem průtoku, By - passem a pojistným ventilem a sondou manometru, navíc je vybavena vývodem pro 7l expanzní nádobu, která je také součásti kotle. Na vlastním kotli se rovněž nachází snímač tlaku, čidla termostatu a vypouštěcí ventil. Taktéž je vybaven kulovými uzávěry na vstupu i výstupu z kotle. Připojení je samosvorným šroubením na měděnou trubku á 22 mm. (Mini á 15 mm.) Zabezpečovací a ovládací okruh je tvořen: vypínačem ovládání, sazbovým relé, provozním dvoustupňovým termostatem, bezpečnostním termostatem, přepínačem výkonu, tlakovým spínačem a spínačem snímače průtoku. Do ovládacího okruhu je zařazen regulátor RVS 13.132, který má další funkce podle naprogramování. Na ovládacím panelu je umístěn vypínač zapnuto, při zapnutí svítí a signalizuje připojení k síti.
Nachází se zde také přepínač jednotlivých stupňů výkonu (počet poloh dle nastaveného výkonu - z výrobního závodu nastaven na maximum). Dále se na čelním panelu nachází knoflík provozního termostatu a manoterm.

Mezi nimi jsou umístěny signálky:

  • Žlutá svítí - signalizuje přehřátí kotle nebo nedostatek vody (nízký tlak).
  • Zelená svítí - HDO.
  • Červená svítí - topí.

Pracovní schéma:

  

Pracovní schema Mini.gif

Pracovní schema Standart .gif

        

Funkce Cuk Me, Mep, Se, Sep

Další odvozené modifikace elektrokotlů Cuk s ekvitermní regulací značené: "e"

Modifikace značená písmenem "B"

Toto písmeno značí velikost skříně "Big" rozměry v x š x h   850 x 450 x 250.

Modifikace značena písmenem "A"

Toto písmeno značí, že v kotli je integrován ventil pro připojení II. zdroje do série.   

Modifikace značená písmenem "D"

Toto písmeno značí, že  kotel je dvouokruhový. Je v něm integrován druhý směšovací obvod s vlastním čerpadlem. Písmeno "p" znamená druhý okruh podlahový. Dvě křivky.

Modifikace značená  písmenem "T"

 Toto písmeno značí, že v kotli je integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV.

Modifikace značené malými písmeny "eb", "b", "s", "sb"

Tato písmena upřesňují vybavení kotlů svorkami pro připojení a řízení, například: elektrický bojler, neintegrovaný rozdělovací ventil TUV, solární okruh, bazén atd.

Jednookruhové elektrokotle Cuk     

Cuk Meb Mini 

Provedením, rozměry a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Me. Má však svorky pro připojení rozdělovacího ventilu topení / ohřev teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV a svorky pro čidlo zásobníku. 

Cuk Seeb

Provedením, rozměry a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Se. Má však však integrován jistící, spínací a ovládací obvod pro elektrický bojler. Jednofázový výstup do 3 kW, nízká sazba 20 hodin. Možnost programování, funkce "legionela" atd. Svorky pro připojení čidla a napájení el.bojleru.

Jednookruhové elektrokotle Cuk s ohřevem TUV  

Cuk BTe  + ohřev teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Se. Má však však integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavku čidla zásobníku a nastaveného programu. Funkce "Legionela".   

Cuk BTes + ohřev teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku solárními kolektory

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Se. Je určen pro zapojení s dvou hadovým zásobníkem TUV. Má integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavků čidla zásobníku, stavu solárního okruhu a nastaveného programu. Čerpadla solárních kolektorů jsou řízena na základě rozdílů teplot čidla soláru a spodního čidla zásobníku. Elektrokotlem se dohřívá pouze horní část zásobníku. Nastavením je možné definovat, zda se kotlem nahřívá pouze horní část  zásobníku TUV nebo celý objem. Funkce "legionela". V případě přehřívání solárních kolektorů a následně zásobníků má RVS integrováno několik chladících funkcí.

Cuk BTesb6 + ohřev teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku a bazénu solárními kolektory

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Btes. Navíc má svorky pro připojení rozdělovacího ventilu ohřev TUV / bazén a čidla bazénu. Příprava TUV se provádí s absolutní příp. žádnou předností.

Jednookruhové elektrokotle Cuk s připojením II. zdroje  

Cuk Bae6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Se. II. zdroj, například krb, je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu (nestačí-li výkon krbu). Není třeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Řadící ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II. zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla II. zdroje vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky ze systému a podle ní přestavuje řadící ventil. Kotel vybaven regulátorem RVS 63.243.

Cuk BAeb6     

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BAe6. Navíc má možnost připojení a řízení ohřevu teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV jako u kotle Cuk BTe. Rozdělovací ventil však není integrován v kotli, instaluje se mimo něj.

Cuk BAebs6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BAeb6. Je určen pro zapojení s dvou hadovým zásobníkem TUV. Nemá integrovaný rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavku čidla zásobníku, stavu solárního okruhu a nastaveného programu. Čerpadla solárních kolektorů jsou řízena na základě rozdílů teplot čidla soláru a spodního čidla zásobníku. Elektrokotlem se dohřívá pouze horní část zásobníku. Nastavením je možné definovat, zda se kotlem nahřívá pouze horní část  zásobníku TUV nebo celý objem. Funkce "legionela". V případě přehřívání solárních kolektorů a následně zásobníků má RVS integrováno několik chladících funkcí. 

Cuk BAeeb6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BAe6. Má však však integrován jistící, spínací a ovládací obvod pro elektrický bojler. Jednofázový výstup do 3 kW, nízká sazba 20 hodin. Možnost programování, funkce "legionela" atd. Svorky pro připojení čidla a napájení el.bojleru.

Jednookruhové elektrokotle Cuk s připojením II. zdroje + ohřev TUV

Cuk BATe6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk Se. Má však však integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavku čidla zásobníku a nastaveného programu. Funkce "legionela". II. zdroj, například krb, je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu (nestačí-li výkon krbu). Není potřeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Řadící ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II. zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla II. zdroje vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky ze systému a podle ní přestavuje řadící ventil. Kotel vybaven regulátorem RVS 63.243.

Cuk BATes6   

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BATe6. Je určen pro zapojení s dvou hadovým zásobníkem TUV. Má integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavků čidla zásobníku, stavu solárního okruhu a nastaveného programu. Čerpadla solárních kolektorů jsou řízena na základě rozdílů teplot čidla soláru a spodního čidla zásobníku. Elektrokotlem se dohřívá pouze horní část zásobníku. Nastavením je možné definovat, zda se kotlem nahřívá pouze horní část  zásobníku TUV nebo celý objem. Funkce "legionela". V případě přehřívání solárních kolektorů a následně zásobníků má RVS integrováno několik chladících funkcí.

Cuk BATesb7

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BATes6. Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BTes. Navíc má svorky pro připojení rozdělovacího ventilu ohřev TUV / bazén a čidla bazénu. Příprava TUV se provádí s absolutní případně žádnou předností. 

Dvouokruhové elektrokotle Cuk

Cuk BDpe

Elektrokotel je vhodný pro dva okruhy, radiátorový a druhý podlahový směšovaný. Oba pracují nezávisle. Každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky). Teplota kotle se tvoří výběrem maxima dle požadavků obou okruhů. Cílem regulace QAA73 je dodávat do topného systému takovou teplotu topné vody, která přesně zajistí uživatelem požadovanou teplotu prostoru. Teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě a nastavené strmosti topné křivky. Díky přístroji QAA73 dochází k automatické adaptaci topné křivky a korekci teploty. Aktuální výkon kotle je řízen tak, aby skutečná teplota na čidle odpovídala žádané hodnotě.    

Cuk BDpeb  

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDpe. Navíc má možnost připojení a řízení ohřevu teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV jako u kotle Cuk BTe. Rozdělovací ventil však není integrovan v kotli, instaluje se mimo něj.

Cuk BDpes

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDpeb. Je určen pro zapojení s dvou hadovým zásobníkem TUV. Nemá integrovaný rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavku čidla zásobníku, stavu solárního okruhu a nastaveného programu. Čerpadla solárních kolektorů jsou řízena na základě rozdílů teplot čidla soláru a spodního čidla zásobníku. Elektrokotlem se dohřívá pouze horní část zásobníku. Nastavením je možné definovat, zda se kotlem nahřívá pouze horní část  zásobníku TUV nebo celý objem. Funkce "legionela". V případě přehřívání solárních kolektorů a následně zásobníků má RVS integrováno několik chladících funkcí.     

Cuk BDpeeb6  

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDpe. Má však však integrován jistící, spínací a ovládací obvod pro elektrický bojler. Jednofázový výstup do 3 kW, nízká sazba 20 hodin. Možnost programování, funkce "legionela" atd. Svorky pro připojení čidla a napájení el.bojleru.

Dvouokruhové elektrokotle Cuk s ohřevem TUV

BDTpe

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDpe. Má však však integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavku čidla zásobníku a nastaveného programu. Funkce "legionela".

BDTpes6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDTpe. Je určen pro zapojení s dvou hadovým zásobníkem TUV. Má integrován rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavku čidla zásobníku, stavu solárního okruhu a nastaveného programu. Čerpadla solárních kolektorů jsou řízena na základě rozdílů teplot čidla soláru a spodního čidla zásobníku. Elektrokotlem se dohřívá pouze horní část zásobníku. Nastavením je možné definovat, zda se kotlem nahřívá pouze horní část  zásobníku TUV nebo celý objem. Funkce "legionela". V případě přehřívání solárních kolektorů a následně zásobníků má RVS integrováno několik chladících funkcí.

BDTpesb7  

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDTpes6. Navíc má svorky pro připojení rozdělovacího ventilu ohřev TUV / bazén a čidla bazénu. Příprava TUV se provádí s absolutní případně žádnou předností. 

Dvouokruhové elektrokotle Cuk s připojením II. zdroje

BADpe6  

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BDpe. II. zdroj, například krb, je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu (nestačí-li výkon krbu). Není potřeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Řadící ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II. zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla II. zdroje vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky ze systému a podle ní přestavuje řadící ventil. Kotel vybaven regulátorem RVS 63.243.

BADpeb6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BADpe6. Navíc má možnost připojení a řízení ohřevu teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV. Jako u kotle Cuk BDTpe. Rozdělovací ventil, však není integrovan v kotli, instaluje se mimo kotel.

BADpes6 

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BADpe6. Je určen pro zapojení s dvou hadovým zásobníkem TUV. Nemá integrovaný rozdělovací ventil topení / ohřev TUV, který je řízený podle požadavků čidla zásobníku, stavu solárního okruhu a nastaveného programu. Čerpadla solárních kolektorů jsou řízena na základě rozdílů teplot čidla soláru a spodního čidla zásobníku. Elektrokotlem se dohřívá pouze horní část zásobníku. Nastavením je možné definovat, zda se kotlem nahřívá pouze horní část  zásobníku TUV nebo celý objem. Funkce "legionela". V případě přehřívání solárních kolektorů a následně zásobníků má RVS integrováno několik chladících funkcí. 

BADpesb7

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BADpes6. Navíc má svorky pro připojení rozdělovacího ventilu ohřev TUV / bazén a čidla bazénu. Příprava TUV se provádí s absolutní příp. žádnou předností. 

BADpee6

Provedením a funkčností odpovídá elektrokotli Cuk BADpe6. Má však však integrován jistící, spínací a ovládací obvod pro elektrický bojler. Jednofázový výstup do 3 kW, nízká sazba 20 hodin. Možnost programování, funkce "legionela" atd. Svorky pro připojení čidla a napájení el.bojleru.