Regulace

Elektrokotle Cuk s prostorovou regulací

Regulace podle teploty prostoru a časových topných okruhů
 • Kotle jsou vybaveny dvěma svorkami pro připojení prostorového programovacího termostatu.
 • Lze použít jakýkoli termostat, který má bez potenciální kontakt.
 • Nejlépe použít programovací termostat, na kterém je možno naprogramovat časové topné úseky.
 • Termostat se umisťuje do referenční místnosti (jejímu tepelnému režimu jsou podřízeny všechny ostatní místnosti).
 • Pokud to nelze zajistit, doporučujeme bezdrátový termostat, který je uzpůsoben pro přenášeni.
 • Seřízení a obsluha se provádí dle pokynu v návodu výrobce termostatu.
 • V případě použití prostorového termostatu pro správnou funkci doporučujeme kotlový termostat nastavit na nejvyšší teplotu.
Regulace kotle dle výkonu - odpojovací relé
 • Odpojovací relé je zařízení pro odpojení či snížení výkonu kotle v době, kdy jsou zapojeny jiné spotřebiče o velkém příkonu (např. průtokový ohřívač vody, pračka, myčka, sporák apod.).
 • Takové zařízení se používá proto, aby se nepořizoval zbytečně velký hlavní jistič a neplatil tak vysoký paušál za jistič.
 • Chceme-li odpojit pouze část elektrokotle, připojí se toto zařízení po demontáži propojky 4-5 na svorky 3 a 5.
 • Chceme-li odpojovat celý kotel, připojí se toto zařízení po demontáži propojky 3-4 na svorky 3 a 4.
 • Podobné zapojení i u hlídače proudové hodnoty.

      

Další informace:
Příslušenství, prostorové termostaty

     

Elektrokotle Cuk s ekvitermní regulací - v názvu písmeno "e"

 • Jak jsme se již na začátku zmínili, u těchto kotlů, které jsou vybaveny regulátorem Albatros2, neřídíme kotel, ale jednotlivé topné okruhy.
 • Vlastní obsluha je řešena prostřednictvím multifunkčního prostorového přístroje QAA75, který komunikuje textovou formou v češtině přímo z referenční místnosti.
 • Přístroj zajišťuje adaptaci regulace kotle vlivem vnitřní teploty, nastavení požadovaných teplot a týdenních časových programů nezávisle pro dva topné okruhy a přípravu TUV.
 • Zobrazuje exaktně všechny měřené veličiny a okamžité využití kotle, informuje o nutnosti případného servisního zásahu a archivuje maximální a minimální teploty naměřených veličin.
 • Mezi zásadní přednosti patří i to, že je uživatelsky velmi příjemný a umožňuje intuitivní obsluhu.
 • Použití počítačové jednotky výrazně zlepšuje uživatelský komfort a přispívá ke zjednodušení instalace, servisních prací a obsluhy.
 • Po spuštění elektrokotle elektronická jednotka sama upraví jeho funkce v závislosti na velikosti a druhu systému (podlahový, klasický) a tepelné bilanci objektu.

       

   

Další informace:
Ekvitermní regulace
Příslušenství, ekvitermní regulace