Akumulační nádrže

PS | PSWF | PS2F

Akumulační nádrže řady PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod. 

Akumulační nádrže PSWF jsou opatřené horní navařenou přírubou, kterou lze osadit trubkovým výměníkem vhodné velikosti podle zvolené aplikace a potřebného výkonu. Dále jsou vybaveny dolním ocelovým topným hadem. Tyto nádrže jsou vhodné především pro kombinaci se solárními systémy.

Akumulační nádrže PS2F jsou opatřené dvěma navařenými přírubami. Každou lze osadit trubkovým výměníkem vhodné velikosti podle zvolené aplikace a potřebného výkonu. V praxi pak může být např. spodní výměník připojen na solární systém a horní výměník slouží k přípravě TV (průtokem). Příprava TV tímto způsobem významně omezuje tvorbu legionelly.

Akumulační nádrže PS

Akumulační nádrž PS schéma

1. Popis zařízení

Akumulační nádrže řady PS jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod. Nádrže nemají možnost instalace topných hadů, pouze přímou instalaci topného tělesa. Do návarků 6/4“ lze instalovat přímo elektrická topná tělesa (o výkonech v rozmezí 2 - 12 kW), která mohou být napájena 230V a 3 x 230V/400V. Nádrže mají devět návarků pro připojení zdrojů tepla a tři návarky pro instalaci jímek pro čidla. Samostatná položka, kterou lze k dodávce dokoupit, je izolace o tloušťce 100 mm pro tyto nádrže.

1.2 Ochrana zásobníku

Vnitřní plocha je bez povrchové úpravy a antikorozní ochrany, vnější povrch je šedě lakován.

1.3 Přípojná místa na zásobníku

8x návarek s výstupem do boku v kruhové výseči 90° (PS 200 6x návarek), vnitřní závit G 6/4“
1x návarek s výstupem nahoru, vnitřní závit G 6/4“
3x návarek pro instalaci bočních jímek pro čidla (PS 200 4x návarek), vnitřní závit G ?“

1.4 Tepelná izolace

Pro nádrže s objemem do 1000 litrů (včetně) si zákazník může vybrat typ izolace. Oba dva typy izolace se pro snadnější manipulaci s nádržemi instalují až na místě instalace nádrže. Jedná se o izolaci z tvrdého polystyrenu s plastovým povrchem, případně z melaninu nebo o izolaci z měkké polyuretanové pěny. Pro nádrže větších objemů (od modelu PS1500 výše) se pro snadnější manipulaci dodává pouze izolace z měkké polyuretanové pěny s koženkovým povrchem. Její tloušťka je také 100 mm a je opatřena vnějším koženkovým obalem, který se zapíná pomocí zdrhovadla. 

        

Typ - model

PS200

PS300

PS500 

PS800

PS1000

PS1500

Kód zásobníku

a

8459

5445

5446

5447

5699

5858

Kód tvrdé izolace

b

6557

6558

6560

6562

Kód měkké izolace

c

8531

5538

5539

5540

5761

5862

Objem zásobníku [l]

d

200

300

500

800

1000

1500

Prázdná manipulační hmotnost [kg]

e

52

60

79

108

120

198

Rozměry [mm]

A

1160

1215

1355

1410

1730

1975

B

710

885

1010

1020

1240

1420

C

-

550

610

620

740

865

D

220

210

210

250

250

310

E

170

160

165

200

200

225

F

220

210

210

250

250

310

G

-

380

410

435

495

590

H

350

490

540

520

570

730

I

645

720

810

820

990

1145

J

810

885

1010

1020

1240

1420

 K

1050

1050

1190

1215

1485

1700

L

1160

1215

1355

1410

1730

1975

M

1440

1510

1650

1730

2050

2340

N

340

450

550

700

700

850

O

650

750

850

990

990

1150

P

450

550

650

790

790

950

 

zpět

Akumulační nádrže s topným hadem a navařeným přírubovým hrdlem PSWF

Akumulační nádrž PSWF schéma 

1. Popis zařízení

Akumulační nádrže řady PSWF jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod. Akumulační nádrž je vždy připojena do uzavřeného topného okruhu. Nádrže jsou opatřené jednou přírubou v horní části, kdy ji lze osadit trubkovým výměníkem vhodné velikosti podle zvolené aplikace a potřebného výkonu. Ve spodní části nádrže je instalován had s připojením 1“. K nádržím PSWF jsou dodávány příruby pro výměníky s uchycením G 1“ nebo G ?“. Pokud do příruby není instalován výměník, použije se příruba zaslepovací. Tepelné výměníky jsou z měděných trubek s žebrováním, které zvětšuje povrch trubek a zlepšuje schopnost předávání tepla. Dále mají nádrže devět návarků G 6/4“ pro připojení zdrojů tepla a čtyři návarky G ?“ pro instalaci jímek čidel. Do návarků G 6/4“ lze instalovat přímo elektrická topná tělesa.
V praxi pak může být např. trubkový had připojen na solární systém, horní výměník na teplou vodu pro domácnost nebo může trubkový had být připojen na zdroj tepla a horní slouží k přípravě teplé vody pro domácnost (průtokem). Příprava teplé vody pro domácnost tímto způsobem významně omezuje tvorbu legionelly. Pro správnou funkci nádrže je nutné optimálně navrhnout celou hydrauliku topného systému, tzn. umístění oběhových čerpadel zdrojů a topných okruhů, ventily, zpětné klapky apod.

1.2 Ochrana zásobníku

Vnitřní plocha je bez povrchové úpravy a antikorozní ochrany, vnější povrch je šedě lakován.

1.3 Přípojná místa na zásobníku

1x příruba s vnitřním otvorem o průměru 210 mm
8x návarek s výstupem do boku v kruhové výseči 90°, vnitřní závit G 6/4“
1x návarek s výstupem nahoru, vnitřní závit G 6/4“
4x návarek pro instalaci bočních jímek pro čidla, vnitřní závit G ?“
2x návarek pro připojení topného hada, vnitřní závit G 1“

1.4 Tepelná izolace

Pro nádrže s objemem do 1000 litrů (včetně) si zákazník může vybrat typ izolace. Oba dva typy izolace se pro snadnější manipulaci s nádržemi instalují až na místě instalace nádrže. Jedná se o izolaci z tvrdého polystyrenu s plastovým povrchem, případně z melaninu nebo o izolaci z měkké polyuretanové pěny s koženkovým povrchem. Pro nádrže větších objemů (od modelu PSWF 1500 výše) se pro snadnější manipulaci dodává pouze izolace z měkké polyuretanové pěny. Její tloušťka je také 100 mm a je opatřena vnějším koženkovým obalem, který se zapíná pomocí zdrhovadla.

    

Typ - model

PSWF300

PSWF500

PSWF800

PSWF1000

PSWF1500

Kód zásobníku

a

7387

7388

7389

7390

7391

Kód tvrdé izolace

b

4396

7397

7398

7399

-

Kód měkké izolace

c

7509

7510

7511

7512

7400

Objem zásobníku [l]

d

300

500

800

1000

1500

Prázdná hmotnost [kg]

e

91

113

144

169

250

Plocha top. hada [m2]

f

1,5

2

2,4

2,8

3

Objem top. hada [l]

g

10,5

13,5

15,5

22

19,5

Rozměry [mm]

A

1275

1400

1460

1780

2025

B

1215

1355

1410

1730

1975

C

885

1010

1020

1240

1420

D

550

610

620

740

865

E

210

210

250

250

310

F

160

165

200

200

260

G

210

210

250

250

310

H

380

410

435

495

590

I

540

540

570

570

730

J

600

770

760

820

1030

K

720

810

820

990

1145

L

885

1010

1020

1240

1420

M

1050

1190

1215

1485

1700

N

1115

1240

1300

1620

1850

 O

1165

1305

1360

1680

1925

P

1250

1355

1410

1730

1975

Q

1410

1550

1630

1950

2240

R

1510

1650

1730

2025

2340

S

450

550

700

700

850

T

750

850

990

990

1150

U

550

650

790

790

950

  

zpět

Akumulační nádrže se dvěma navařenými přírubovými hrdly PS2F

Zásobník DUOE schéma

1. Popis zařízení

Akumulační nádrže řady PS2F jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod. Akumulační nádrž je vždy připojena do uzavřeného topného okruhu. Nádrže jsou opatřené dvěma přírubami, kdy každou lze osadit trubkovým výměníkem vhodné velikosti podle zvolené aplikace a potřebného výkonu. K nádržím PS2F jsou dodávány příruby pro výměníky s uchycením G 1“ nebo G ?“. Pokud do příruby není instalován výměník, použije se příruba zaslepovací. Tepelné výměníky jsou z měděných trubek s žebrováním, které zvětšuje povrch trubek a zlepšuje schopnost předávání tepla. Dále mají nádrže devět návarků G 6/4“ pro připojení zdrojů tepla a čtyři návarky G ?“ pro instalaci jímek čidel. Do návarků G 6/4“ lze instalovat přímo elektrická topná tělesa. V praxi pak může být např. spodní výměník připojen na solární systém, horní výměník na teplou vodu pro domácnost nebo může spodní výměník být připojen na zdroj tepla a horní slouží k přípravě teplé vody pro domácnost (průtokem). Příprava teplé vody pro domácnost tímto způsobem významně omezuje tvorbu legionelly.

Pro správnou funkci nádrže je nutné optimálně navrhnout celou hydrauliku topného systému, tzn. umístění oběhových čerpadel zdrojů a topných okruhů, ventily, zpětné klapky apod.

1.2 Ochrana nádrže

Vnitřní plocha je bez povrchové úpravy a antikorozní ochrany, vnější povrch je šedě lakován.

1.4 Přípojná místa na nádrži

2x příruba s vnitřním otvorem o průměru 210 mm
8x návarek s výstupem do boku v kruhové výseči 90°, vnitřní závit G 6/4“
1x návarek s výstupem nahoru, vnitřní závit G 6/4“
4x návarek pro instalaci bočních jímek pro čidla, vnitřní závit G ?“

1.4 Tepelná izolace

Pro nádrže s objemem do 1000 litrů (včetně) si zákazník může vybrat typ izolace. Oba dva typy izolace se pro snadnější manipulaci s nádržemi instalují až na místě instalace nádrže. Jedná se o izolaci z tvrdého polystyrenu s plastovým povrchem, případně z melaninu nebo o izolaci z měkké polyuretanové pěny s koženkovým povrchem. Pro nádrže větších objemů (od modelu PS2W 1500 výše) se pro snadnější manipulaci dodává pouze izolace z měkké polyuretanové pěny. Její tloušťka je také 100 mm a je opatřena vnějším koženkovým obalem, který se zapíná pomocí zdrhovadla.   

  

Typ - model

PS2F 300

PS2F 500

PS2F 800

PS2F 1000

PS2F 1500

PS2F 2000

Kód zásobníku

a

6267

6268

6269

6270

6272

6273

Kód tvrdé izolace

b

6526

76525

6555

6556

-

-

Kód měkké izolace

c

6188

6189

6190

6191

6192

6193

Objem zásobníku [l]

d

300

500

800

1000

1500

2000

Prázdná hmotnost [kg]

e

69

84

116

134

208

240

Rozměry [mm]

A

1215

1355

1410

1730

1975

1925

B

885

1010

1020

1040

1420

1400

C

550

610

620

740

865

875

D

210

210

250

250

310

350

E

160

165

200

200

225

260

F

210

210

250

250

310

350

G

320

325

360

360

430

470

H

380

410

436

495

590

610

I

540

540

570

570

650

690

J

720

810

820

990

1145

1135

K

885

1010

1020

1240

1420

1400

L

1050

1190

1215

1485

1700

1660

M

1115

1240

1300

1620

1855

1805

N

1165

1305

1360

1680

1925

1875

O

1215

1355

1410

1730

1975

1925

P

1510

1650

1730

2050

2340

2335

R

450

550

700

700

850

1000

S

750

850

990

990

1150

1300

T

550

650

790

790

950

1100


zpět