Umístění kotle

 • Elektrokotel Cuk je určen pro provoz v obyčejném prostředí, dle ČSN 330300, tj. pro teplotu vzduchu v rozmezí +5 až +35 °C, kdy vzduch neobsahuje více jak 15 g vody na 1 m3 a relativní vlhkost nepřevyšuje 80 %, nebo kdy krátkodobé překročení uvedených hodnot činnost zařízení nenarušují.
 • Jeho umístění na zeď se realizuje pomocí dvou šroubů do hmoždinek.
 • Při pohledu na kotel je třeba po levé straně ponechat prostor min. 30mm, po pravé straně 250 mm (není podmínkou, stačí 50mm), nad kotlem 100 mm, pod kotlem 150 mm.

   Zavěšení kotle.gif

Připojení na topnou soustavu:

 • Vývody kotle jsou uzpůsobeny na připojení potrubí z mědi, dále Cu.
 • U kotle Mini Cu á 15x1 mm, u ostatních typů Cu á 22x1 mm.
 • Trubky z Cu patřičného rozměru se zasunou do samosvorného šroubení a dotáhnou.
 • Systém je třeba doplnit vypouštěcím a napouštěcím ventilem dle projektu. Kotel má pouze servisní vypouštěcí ventil.
 • Při napouštění systému je třeba dbát, aby byl automatický odvzdušňovací ventil uzavřen. Jinak nemusí správně fungovat. Voda se dostane nad plovák, dojde-li k této situaci, je nutno AOV demontovat a vytřepat z něho vodu.
 • U kotlů vybavených rozdělovacím nebo řadicím ventilem je nutno při napouštění vody do systému dát páčku ventilu na střed.
 • Po montáži celý systém důkladně propláchneme a zbavíme nečistot. Poté povolíme čepičku na AOV, otevřeme ho.
 • Systém plníme měkkou vodou dle ČSN 07 7401.
 • Instalaci kotle potvrdí montážní firma v záručním listě.

Připojení na elektrickou síť:

 • Elektroinstalaci smí provádět pouze oprávněná osoba ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • Potvrzení o elektroinstalaci je nutno potvrdit v záručním listě.
 • Zasahovat do elektroinstalace jiným způsobem je nepřípustné.
 • Elektrokotel musí být připojen dle ČSN samostatně jištěným vedením s možností vypínání v bezprostřední blízkosti kotle.
 • Přívod je v pěti vodičové soustavě připojen na svorky PE, N, U, V, W.
 • U čtyř vodičové soustavy se propojí svorky N a PE a přívod se připojí na svorky U ,V, W, PE.
 • Na svorky HDO se přivede fáze i nula.
 • Ostatní periférie se připojí dle návodu a štítku.

První spuštění - uvedení do chodu: 

 • Provádí autorizovaný servis.
 • Potvrzení o uvedení do provozu je nutno potvrdit v záručním listě a na odpovědním lístku.
 • Bez tohoto potvrzení a zaslání odpovědního lístku na naší adresu neplatí záruka.

zpět