Jednookruhové kotle Cuk s ohřevem TUV a bazénu solárními kolektory

Kotle jsou určeny pro vytápění moderních domů radiátory nebo podlahovým topením.

Mají vestavěný ventil pro ohřev TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku. Mají integrovány všechny prvky potřebné pro připojení a řízení solárního okruhu s přepínacím ventilem, pro nabíjení zásobníku TUV nebo ohřevu bazénu. Regulátor RVS v kotli vyhodnocuje teplotu v objektu, venkovní teplotu, požadavek na teplotu a podle výpočtů dle ekvitermní křivky zapíná kotel, aby dosáhl potřebné teploty v topném okruhu. Ohřev TUV elektrokotlem v zásobníku optimalizuje podle množství energie dodané solárním okruhem a nastavených programů spotřeby TUV. Ohřev bazénu může být upřednostněn.
Cuk BATes7 má navíc integrován ventil pro připojení II. zdroje (krb, kotel na pevná paliva, ekologický kotel, tepelné čerpadlo, atd.), který druhý zdroj řadí do série s elektrokotlem a tím je schopen elektrokotel dotápět na požadovanou teplotu.

   

Cuk BTesb6

Cuk BATesb7

Cuk BTesb6  6 - 24 kW
     
 Cuk BATesb7   6 - 24 kW