Dvouokruhové elektrokotle Cuk s ohřevem TUV a bazénu solárními kolektory

Kotle jsou určeny pro vytápění moderních domů radiátory a podlahovým topením (různé kombinace), zvlášť vhodné, kdy každé patro má jiný okruh.

Mají vestavěný směšovací obvod s vlastním čerpadlem pro podlahové topení, včetně havarijního termostatu. Cuk BDTpes má vestavěný ventil pro ohřev TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku. Mají integrovány všechny prvky potřebné pro připojení a řízení solárního okruhu s přepínacím ventilem, pro nabíjení zásobníku TUV nebo ohřevu bazénu. Regulátor RVS v kotli vyhodnocuje teplotu v objektu, venkovní teplotu, požadavek na teplotu a podle výpočtů dle ekvitermní křivky zapíná kotel, aby dosáhl potřebné teploty v topném okruhu.Ohřev TUV elektrokotlem v zásobníku optimalizuje podle množství energie dodané solárním okruhem a nastavených programů spotřebu TUV. Ohřev bazénu může být upřednostněn.
Cuk BADpes7 má navíc integrován ventil pro připojení II. zdroje (krb, kotel na pevná paliva, ekologický kotel, tepelné čerpadlo, atd.), který druhý zdroj řadí do série s elektrokotlem a tím je schopen elektrokotel dotápět na požadovanou teplotu. Tento typ nemá integrovaný ventil pro ohřev TUV, musí se instalovat vně. Svorky pro připojení jsou k dispozici.

Cuk BDTesb6

Cuk BADpesb7

Cuk BDTpesb6   6 - 24 kW
       
Cuk BADpesb7   6 - 24 kW