Jednookruhové elektrokotle Cuk s připojením akumulačního zásobníku, ohřívaným solárními kolektory, II.zdrojem.

Kotle jsou určeny pro vytápění moderních domů radiátory nebo podlahovým topením.

Tyto kotle jsou připraveny na provoz s akumulačním zásobníkem, který je nabíjen solárními kolektory nebo dalšími zdroji tepla.        ( krb, kotel na fosilní palivo atd.). Teplá voda uložená v zásobníku ohřívá TUV ve vloženém bojleru, a je přes směšovací ventil, řízený podle ekvitermní křivky a požadavků systému, hnána přes elektrokotel do systému. Je-li teplota nižší než požadována dotápí elektrokotel na požadovanou vypočtenou teplotu. V případě nedostatku teplé vody v bojleru, je dotopeno elektrokotlem dle programu. V elektrokotli je integrován regulátor, který ovládá solární kolektory, ohřev TUV, řízení topení.

   

Cuk BATex6

Cuk BATesx6

Cuk BATex6  6 - 24 kW      Cuk BATesx6  6 - 24 kW

   

Cuk BATesx61

Cuk BATedsx6

Cuk BATesx61  6 - 24 kW      Cuk BATedsx6  6 - 24 kW