Dvouokruhové elektrokotle Cuk s připojením akumulačního zásobníku, ohřívaným solárními kolektory. Možno použít další zdroje tepla.

Kotle jsou určeny pro vytápění moderních domů radiátory a podlahovým topením.

Tyto kotle jsou připraveny na provoz s akumulačním zásobníkem, který je nabíjen solárními kolektory nebo dalšími zdroji tepla.        ( krb, kotel na fosilní palivo atd.). Teplá voda uložená v zásobníku ohřívá TUV ve vloženém bojleru, a je přes směšovací ventil, řízený podle ekvitermní křivky a požadavků systému, hnána přes elektrokotel do systému. Je-li teplota nižší než požadována dotápí elektrokotel na požadovanou vypočtenou teplotu. V případě nedostatku teplé vody v bojleru, je dotopeno elektrokotlem dle programu. V elektrokotli je integrován regulátor, který ovládá solární kolektory, ohřev TUV, řízení topení v obou okruzích nezávisle.

   

Cuk BADpebx7

Cuk BADpebsx7

Cuk BADpebx7  6 - 24 kW      Cuk BADpesx7  6 - 24 kW

   

Cuk BADpebsx71

Cuk BADpedsx7

Cuk BADpebsx71  6 - 24 kW      Cuk BADpedsx7  6 - 24 kW