Elektrokotle Cuk s připojením akumulačního zásobníku použitého na topení, ohřívaným solárními kolektory. Možno použít další zdroje tepla.

Jednookruhové elektrokotle Cuk s ekvitermní regulací:

Tyto kotle jsou určeny pro provoz s akumulačním zásobníkem, který je nabíjen solárními kolektory nebo dalšími zdroji tepla (krb, kotel na fosilní palivo atd.). Teplá voda, uložená v zásobníku, ohřívá TUV ve vloženém bojleru a přes směšovací ventil, který je řízený podle ekvitermní křivky a požadavků systému, je hnána přes elektrokotel do systému. Je-li teplota nižší než požadována, dotápí elektrokotel na požadovanou vypočtenou teplotu. V případě nedostatku teplé vody v bojleru, je dotopeno elektrokotlem dle programu.

Cuk BATex6

Cuk BATesx6

Cuk BATex6  6 - 24 kW      Cuk BATesx6  6 - 24 kW

.

Cuk BATesx61

Cuk BATedsx6

Cuk BATesx61  6 - 24 kW      Cuk BATedsx6  6 - 24 kW

Dvouokruhové elektrokotle Cuk s ekvitermní regulací:

Cuk BADpebx7

Cuk BADpebsx7

Cuk BADpex7  6 - 24 kW      Cuk BADpebsx7  6 - 24 kW

.

Cuk BADpebsx71

Cuk BATedsx6

Cuk BADpebsx71  6 - 24 kW      Cuk BATedsx6  6 - 24 kW