Dvouokruhové s nepřímým ohřevem TUV s ekvitermní regulací

Kotle jsou určeny pro vytápění moderních domů radiátory a podlahovým topením (různé kombinace), zvlášť vhodné, kdy každé patro má jiný okruh.

Řada Cuk BDTpe:

Cuk BDTpe

Cuk BDTpes6

Cuk BDTpe ve výkonech: 8 - 24 kW
Dva okruhy

     
Cuk BDTpes6 ve výkonech: 6 - 24 kW
Dva okruhy

     

Cuk BDTresb6

Cuk BDTpesb6 ve výkonech: 6 - 24 kW
Dva okruhy

     
Řada Cuk BADpeb6:

BADpeb6

BADpes6

Cuk BADpeb6 ve výkonech:  8 - 24 kW
Dva okruhy + II. zdroj

       
Cuk BADpes6 ve výkonech:  6 -24 kW
Dva okruhy + II. zdroj

Cuk BADpesb7

Cuk BADpesb7  ve výkonech: 6 - 24 kW
Dva okruhy + II. zdroj

    

Elektrokotle Cuk s elektrickým bojlerem

   

Cuk BDpeeb6

Cuk BADpee6

Cuk BDpeeb6 ve výkonech: 4 - 24 kW  
Dva okruhy

      
Cuk BADpee6 ve výkonech: 4 -24 kW
Dva okruhy + II. zdroj