Řada elektrokotlů Cuk BTe s připojením nepřímo ohřívaného TUV

Vyberte si kliknutím na obrázek

Cuk BTe

Cuk BTes

Cuk BTe
vyrábí se o výkonu: 8- 24 kW

       
Cuk BTes
 vyrábí se o výkonu: 6 - 24 kW

   

Cuk BTesb6

Cuk BTesb6
 o výkonech:  6  - 24 kW