Princip řazení kotlů Cuk e s ekvitermní regulací do kaskády

Regulátory RVS Albatros2 se sběrnicí LPB umožňují řazení do kaskády. Do kaskády je možno řadit až 16 kotlů na jednu sběrnici.

Běžné je řazení do 10 kotlů. Vždy musí být jeden kotel "Master", na který jsou připojeny: ovládací přístroj, kaskádové čidlo, venkovní čidlo a další zařízení, nabíjení TUV a směšovací okruhy. Ostatní kotle jsou "Slave". V případě, že se jedná o více směšovacích okruhů než dva, je nutno použít další ovládací přístroj pro řízení periferií. Jeden ovládací přístroj zvládá řízení dvou směšovacích okruhů. Taktéž regulátor v kotli zvládá maximálně dva směšovací okruhy. Kotle, které mají v názvu 6 jsou dvoustupňové.

Rekapitulace:
Jeden kotel musí být "Master", na konci je značený písmenem "m", pokud ovládáme více než dva
směšovací okruhy, použijeme pro další okruhy kotel označený "m", bude však použitý jako "Slave"
s vlastním ovládacím přístrojem. Čidlo kaskády B10 a venkovní čidlo B9 nebudou u tohoto kotle zapojeny.
Ostatní kotle budou použity "Slave" označené písmenem "s".

       

Možnosti nastavení - vybrané funkce:

Řádek

Funkce

Nastaveno

Rozsah

Jednotky

3510

Strategie řízení

Později Zap. dříve Vyp./Později Zap. Později Vyp/ Dřiv Zap. Později Vyp.

Zap. Nejpozději Vyp. Nejdříve

3511

Min. mez výkonového pásma

40

0 - 100

%

3512

Max.mez výkonového pásma

90

0 - 100

%

3512

Uvolňovací integrál dalšího zdroje

50

0 - 500

°C min

3530

Zpětný integrál dalšího zdroje

20

0 - 500

°C min

3532

Blokování opětného zapnutí

300

0 - 1800

s

3533

Zpoždění přepnutí zdroje

5

0 - 120

min

3534

Nucený chod základního stupně

60

0 - 1200

s

3540

Automatické přepínání pořadí zdrojů

500

--/10 - 990

h

3544

Hlavní zdroj

kotel 1 / kotel 2 ......../ kotel 16

kotel 1

3570

Doba chodu pohonu

120

30 - 873

s

3571

Xp směšovacího ventilu

32

1 - 100

°C

3572

Tn směšovacího ventilu

120

10 - 873

s

3590

Min. teplotní diference

--

0 - 40

°C

        

Další parametry: odlehčení kaskádního čerpadla, vliv zpátečky na spotřebič, atd.


zpět