Směšovací ventily

Výchozí podmínky dimenzování
  1. soustava pracuje na plný výkon, tedy v návrhovém bodě vytápění, ve všech okruzích
  2. je definovaná tepelná ztráta objektu (části objektu)
  3. jsou definovány teplotní parametry otopných okruhů (např. systém 70/55 °C  ?T=15 °C) nebo 55/45 °C (?T=10 °C)

Rozlišujeme dvě možná zapojení směšovacích otopných okruhů:

  • Směšování s trojcestným ventilem SXP45..., které je použito u dvouokruhových kotlů Cuk
  • Směšování s přímým ventilem VPD215... příp. VVP45... a pevným zkratem
Směšování s trojcestným ventilem SXP45..

ventil_sxp45.gif(27 kb)

Trojcestný ventil SXP45.. je integrován v kotlích Cuk, které mají v názvu písmena: Dpe. Každý okruh má své čerpadlo, která jsou součástí kotle. Zjednodušeně se jedná o zapojení se dvěma paralelně zapojenými čerpadly.


pravitko.gif

Pro výpočet použijte interaktivní odečítající pravítko. Klikněte na obrázek pravítka!

Postup výpočtu a určení ventilu SXP45 ..
  1. pomocí výpočtového pravítka určíme potřebný průtok jednotlivými okruhy, tedy V1 a V2. Viz. obrázek nastavení výpočtového pravítka, kde posuvnou část tj. tepelnou ztrátu objektu (řada 2) posuneme pod navrhované vychlazení v soustavě (řada 1). Nakonec odečteme ve třetí řadě na ukazateli m3/h požadovaný průtok.
  2. sečtením průtoků jednotlivých okruhů určíme požadovaný průtok kotlovým okruhem Vk = V1 + V2
  3. z grafu tlakových ztrát výměníku kotle (str. 20) určíme tlakovou ztrátu kotle při Vk, tedy určíme ?pk
  4. z grafu tlakových ztrát výměníku kotle (str. 20) určíme tlakovou ztrátu kotle při Vk, tedy určíme ?pk
  5. kv trojcestných ventilů určíme tak, aby při průtoku daným okruhem (V1 příp. V2), vznikla na ventilu tlaková ztráta rovnající se tlakové ztrátě ?pk (požadujeme autoritu ventilu Pv = 0,5). Pro určení kv hodnoty ventilu použijeme výpočtové pravítko. Nastavíme požadovaný průtok otopným okruhem (řada 3). Proti hodnotě ?p (pevná řada 4) odečteme požadované kvs ventilu
  6. z určeného kv vybereme podle tabulky ventil, který má kvs hodnotu nejbližší nižší
  7. zkontrolujeme, zda na vybraném ventilu snížením hodnoty kv zásadně nestoupne skutečná tlaková ztráta, která by příliš zatížila čerpadlo otopného okruhu a nebyl by dosažen požadovaný průtok, v tomto případě volíme ventil s nejbližší vyšší hodnotou kvs


Tabulka: Parametry ventilů SXP45 komplet - dimenze použité u elektrokotlů Cuk

DN
[mm]
Připojení kvs
[m3/h]
SXP45... kvs
v obtoku
[m3/h]
 Sv
Regulační
rozsah
?ps
[kPa]
?ps max
[kPa]
10G 1/2"1,0
1,6
SXP45.10-1,
SXP45.10-1.6
0,7
1,12
> 50600200
15G 3/4"2,5SXP45.15-2.51,75400
20G 1"4,0SXP45.20-42,80

Tabulka: Parametry ventilů SXP45, VXP45 a VVP45 - možno dodat mimo kotel

DN
[mm]
Připojeníkvs
[m3/h]
VVP45...SXP45...
VXP45...
kvs
v obtoku
[m3/h 
Sv
Regulační
rozsah
?ps [kPa]?pv max
[kPa]
Pohon
10G 1/2"1.0VVP45.10-1SXP45.10-10,70> 50600200SSB31
10G 1/2"1.6VVP45.10-1.6SXP45.10-1.61,12> 50600200SSB31
15G 3/4"2.5VVP45.15-2.5SXP45.15-2.51,75> 50400200SSB31
20G 1"4.0VVP45.20-4SXP45.20-42,80> 50400200SSB31
25G 1 1/4"6.3VVP45.25-6.3SXP45.25-6.34,40> 50200200SSB31
25G 1 1/2"10VVP45.25-10VXP45.25-1010> 100300200SSC31
32G 2"16VVP45.32-16VXP45.32-1616> 100150150SSC31
40G 2 1/2"25VVP45.40-25VXP45.40-2525> 1007070SSC31

Směšování s přímým ventilem VPD215.. příp. VVP45.. a pevným zkratem (vstřikovací zapojení)

ssa

Toto zapojení používáme, pokud se v kotlovém okruhu vyskytuje čerpadlo. Použití kombiventilu VPD215 je limitováno výkonem 14 kW. Pro větší výkon je možné použít přímé ventily VVP459.