CHARAKTERISTIKY ČERPADEL

 Caraktristika  čerpadla NMT plus 15/60-130 /elektronické/